• Skriv hvad dit indlæg handler om
  • Forklar hvad der er sket, hvilken besked du har fået, og hvad der er blevet censureret.
  • F.eks. facebook, indvandring, forskning, historie...
  • HUSK: Du må ikke uploade billeder, som indeholder personoplysninger!
  •