Formålet med OnlineCensur.dk er at belyse og dokumentere det stigende problem, som indskrænkninger i ytringsfriheden på internettet medfører. Således fungerer denne platform som en udstilling af de lovlige ytringer, der dagligt rammes af censur på især sociale medier.

Når virksomheder som Facebook rådero ver et de facto monopol, så efterlader det borgerne uden nogen form for reelt alternativ, når deres ytringer i større eller mindre grad systematisk bortcensureres.

Det er i sagens natur et demokrstisk problem, idet meget få ikke-valgte virksomhedsedere sidder med en ubegrænset magt til at indskrænke ytringsfriheden for de borgere, hvis holdninger de ikke deler – endda i et omfang som må formodes at kunne have en grad af indvirkning i den offentlige debat, hvor mange borgere som konsekvens af truslen om karantæne formentligt begrænser sine ytringer.

Når opslag, som indeholder helt lovlige ytringer, uanset om de henviser til forskning, har karakter af støtteerklæringer, er udtryk for kritik af maghaverne eller noget helt fjerde, medfører straf i form af karantæne og begrænsninger i brug af sociale medier, er det alvorligt bekymrende.

Indtil videre har meget få danske toneangivenende politikere gjort sig til talsmænd for, at denne udvikling skal stoppe.

Denne side har som formål at indsamle dokumentaton for, hvor galt det står til med ytringsfriheden på de sociale medier, således at der hurtigst muligt kan skrides ind med politiske tiltag, som tvinger de facto-monopolerne til at opretholde ytringsfriheden på deres deres medieplatforme.